Ryhmät

Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä. Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita, seikkailijat 10-12-vuotiaita, tarpojat 13-15-vuotiaita, samoajat 15-17-vuotiaita ja vaeltajat 18-22-vuotiaita. Yli 23-vuotiaat aikuiset toimivat mm. nuorimpien ryhmänjohtajina ja ryhmiä johtavien nuorten partiolaisten tukena.

Kemijärven Tunturitytöissä ja -pojissa ikäkausiryhmiä toimii yhteensä kolme. Lisäksi lippukunnassamme toimii sisupartioryhmä, johon kuuluu sekä seikkailija- että tarpojaikäisiä partiolaisia. Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka hyötyvät pienestä ryhmästä ja mahdollisuudesta toteuttaa sovellettua partio-ohjelmaa. Lisää sisupartiosta voit lukea partion nettisivuilta.

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan sudenpentulaumaksi, ja laumaa johtavat akelat. Seikkailijoiden ryhmä puolestaan on seikkailijajoukkue, joka voidaan tilanteen mukaan jakaa useampaan vartioon (joille voidaan nimetä myös vartionjohtajat seikkailijoiden joukosta). Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo. Tarpojien ryhmän nimi on tarpojavartio, jota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja tukenaan kokeneempi johtaja, luotsi.

Sudenpennut / Karhunpoikaset (7-9 v.)

Seikkailijat / Naalit (10-12 v.)

Tarpojat / Tulikärpäset (13-15 v.)

Sisupartio / Megalodonit (10-15 v.)

Vaeltajat ja aikuiset / Tunturikävyt (yli 18 v.)